ضربه همه گیری کووید به مهار HIV در اروپا

در این گزارش آمده است که با کاهش میزان آزمایشات تشخیص ویروس HIV در طول همه‌گیری کووید-۱۹، تعداد افراد آلوده به این ویروس در اروپا که بیماری شان تشخیص داده نشده افزایش یافته است.
در این گزارش تاکید شده است که این افزایش آمار، هدف جهانی برای پایان دادن به این بیماری تا سال ۲۰۳۰ را تهدید می‌کند.
گزارش مشترک سازمان جهانی بهداشت (WHO) و مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری (ECDC) اعلام کرد: در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سطوح قبل از همه گیری کووید-۱۹ موارد تشخیص ویروس HIV در اروپا یک چهارم کمتر بوده است.
این گزارش نشان می‌دهد: کاهش موارد تشخیص مبتلایان به ایدز احتمالا به این دلیل است که خدمات مرتبط با ویروس HIV از جمله آزمایشات تشخیصی در بسیاری از کشور‌های اروپایی در طول دو سال همه‌گیری کرونا به حاشیه رفته است.
“آناستازیا فاریس”، کارشناس HIV مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری گفت: احتمالا کاهش مراجعه برای انجام آزمایشات تشخیصی و افزایش تقاضا‌های مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ در بخش‌های بالینی و همچنین در مراکز بهداشت بر تشخیص موارد آلوده به این ویروس در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تاثیر گذاشته است و معتقدیم که این امر حتی امروز نیز ادامه دارد.
در این گزارش از مدل‌سازی برای پیش‌بینی تعداد عفونت‌های تخمینی استفاده شد و سپس با داده‌های آزمایشی ارائه شده توسط ۴۶ کشور از ۵۳ کشور در منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت مقایسه شد. طبق یافته ها، از هر هشت فرد آلوده به ویروس HIV در این منطقه بیماری یک نفر تشخیص داده نشده است.
 این گزارش نشان می‌دهد که اختلال در انجام آزمایشات تشخیص بیماری ایدز در طول همه‌گیری مهم است، زیرا هرچه فاصله زمانی بین عفونت HIV و تشخیص آن بیشتر شود، احتمال تشدید علائم بیماری یا مرگ ناشی از آن بیشتر می‌شود و احتمال انتقال ناآگاهانه آن به فرد دیگر وجود دارد.
منبع:  خبرگزاری رویترز
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8297072/ضربه-همه-گیری-کووید-به-مهار-hiv-در-اروپا
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8297072/ضربه-همه-گیری-کووید-به-مهار-hiv-در-اروپا