شوک به فدراسیون کشتی؛ علیرضا دبیر در لیست ممنوعه!


رئیس فراکسیون مجمع عمومی در نامه‌ای کتباب به سید حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، خواستار رسیدگی به وضعیت ۷ رئیس فدراسیون (فعلی و اسبق) که یکی از اعضای آن نیز هست، است. از هیئت علمی دانشگاه تقب رای دیوان عدلة عدالی و فعلی کیشری کیشوری منیسیا، هیئت علمی دانیشک‌ها ابطال شده است. همین سلامه هم مستر شد تا سید مجتبی مفاحوی فراکسیون فرکسیون فارگون کریمه و دبیر 1 فیری فریگی در نامه خود خطاب به وزرتشت کند کند کسب ریاه هایات کے ہے ہے هر یک از فدراسیون های ورزشی یا حتی ماموریت کارکنان ورزش. فدراسیون ها با وزارت ورزش با صدور مجوز امکان پذیر نخواهند بود. در ربعد آئین نامه کونین وشید است: ایکی در پریمی اوریتی محرز می شود، رای معلیت دیوان شمال هفت نفر از روسای کونیو فیدرینها شمال تروکمان، بدنسازی، کستی، سکی و… می شود. لذا با توجه به اینکه حضور کنونی روسای این فدراسیون ها غیرقانونی تلقی می شود، دستور دهید حکم دادگاه اداری در انتخابات روسای فدراسیون ها در سال 1402 با دقت بیشتری نسبت به گذشته مورد توجه قرار گیرد. و در بررسی توانمندی های قانون، دفتر دبیرخانه فراکسیون نیز متعاقباً لحاظ خواهد شد. یک منبع شناخته شده در وزارت ورزش تایید کرد که این نام درست بوده و به وزارت ورزش و جوانان رسیده است که بر اساس این نام، غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیروکمان، عبدالمهدی نصیرزاده، فعالیت دارد. رئیس فدراسیون پرورش اندام علیرضا دبیر فدراسیون کشتی عباس نظریان رئیس فدراسیون فدراسیون است. . در هالی است که کی تیرما به تریک ترایک کشتی کیں هم شد شد در نامه محفوظی خطاب به سجادی به از 7 رئیس فدراسیون نام برده شده است که به نام فضل‌الله باقرزاده، همدی غودرزی و امیریخراسانی هم در لیست معلون به هذه هذا آن 3 نفر دیر ریس فیدرایه شمشیربازی، سهرگانه و روستی و اشایری هستند. حال باید منتزار مند و دید و در سید حمید سجادی و در استان در استانی بازی‌های و سال‌های سهمیه المپیک و در آن سید حمید سجادی و در استین در استانی بازی‌های و سال‌های کسب سهمیه المپیک. 258 258سورس و منبع خبر
زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز