شورش همسر زلنسکی علیه او؟/ اولینا دست ولودیمیر را نگرفت


تحمیل و ویدوهای نیسترشده از لحید دیدارهای ولودیمیر زلینسکی با لیدرید ناتو نیشن داد لکنگو و ب با سبائفش چادان هاسن نیست. عکاسانی که برای پوشش این جلسه حضور داشتند، در حالی که همسرش هنوز دستش را گرفته بود و در این کار حضور نداشت، عکس های متفاوتی از اولین عکس گرفتند و منتشر کردند. این تصاویر که در حاشیه نشست اخیر ناتو گرفته شد باعث گسترش طعنه ها شد و زلینسکی دست خالی از نشست ناتو بازگشت و حتی نتوانست عکس یادگاری بگیرد. رئیس جمهور اوکراین مشکلات زندگی خصوصی را آشکار کرد، به ویژه زمانی که چندین بار قبلاً اعلام کرده بود که آنها برای مدت طولانی جداگانه زندگی می کنند و به دلایل امنیتی، دیمیر شب ها در دفتر خود می خوابد.سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز