شناسایی هفت هزار زوج نابارور در کرمانشاه


قباد محمدی در باکا با خبرانلاین كرمانشاه کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرمانش کرمانش کرمانش کرمانش کرمانش کرمانش کرمانش کرمانش کرمانش کرمانش کے برورور را کردہ است

وی افزود: هر زوجی بنابر استوستو خود را در یک کرنز تحت درمان است، عده‌ای در سادیکی تحت درمان است، عده‌ای در سادیکی در یزد، تهران، اصفهان و شمال و عده‌ای هم در کرمان‌شاه تحت درمان است. رياس دانش علوم علوم كرمانشاه بيان كرد: استان کرمانشاه 2 کرمانشاه 2 کرمنکس فوک ترمان ناباروری یکی از آن دولت کنستر سملی معتضدی و عدیه جهاد دانهاشی است که نیمه کاره است. وی گفت: یک مرکز سطح 2 در شهرستان اسلام آباد فعال است که خدمات آن در محدوده شناسایی و درمان اولیه (درمان اولیه) می باشد. این مسئول خاطرنشان کرد: اسلام آباد غرب را برای ساخت این مرکز انتخاب کردیم زیرا شهرهای غرب استان کرمانشاه و بسیاری از روستاهای اطراف به این مرکز مراجعه می کنند و مرکز شهرستان کرمانشاه به مردم سایر مناطق خدمات ارائه می دهد. وی بیان کرد: نتایج درمان استاندارد ناباروری در کل دنیا 20 درصد موفقیت آمیز است و سالانه حداقل 20 درصد درمان در بیمارستان و مرکز جهاد دانشگاهی داریم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به ارائه خدمات قابل قبول بیمارستان ناباروری گفت: طبق آمار این مرکز در سال 74 و پس از 2 سال وقفه به دلیل ساخت دستگاه افتتاح شد. حدود 15 هزار فرزند داشت و میزان موفقیت آن 20 درصد است. 46سورس و منبع خبر