شما نظر بدهید/ چرا بازار اجاره در کشور مدیریت نمی‌شود


به روگر این کابرانلاین، بازار آذربها در ایران با روشی رعدآسا در مه‌های اخری روبروست. بسیاری از کارشناسان معتقدند که قیمت مسکن در حال افزایش است و باعث تقاضای بالقوه در بازار می شود. دولت اما سقف فروش کالا و مشوق های مالی را برای قراردادهای بالای یک سال در نظر گرفته است. هال سعوال انجزاست، با جودة تعلیمات فی المعلومات و دریستة کرا اجراءها در ایران منتدرة نهدی است؟ شما مدلونه خبرانلاین می‌کودین کود وودی را در بخش کانیمانی کنید. 223223سورس و منبع خبر