سیاست یک بام و چند هوای ترکیه در قبال شش میلیون مهاجر چالش‌های جدی بوجود آورده است + فیلم

هزاران مهاجر همه ساله برای عبور از خاک ترکیه و ورود به کشورهای اروپایی اسیر قاچاقچیان شده و برخی قربانی که این مسیر پر مخاطره می شوند .
این فرایند در حال شکل می گیرد که دولت ترکیه متعهد شده در ازای دریافت مبالغی از ورود غیرقانونی مهاجرت به اروپا جلوگیری کند.
برخی از این مهاجرین سرگردان در خاک ترکیه هر کدام به دنبال هدفی که بیشتر شبیه یک سراب است سر می کنند.
در این زندگی فلاکت بار مشغول پرداخت هزینه های سنگین زندگی و امکانات اولیه زندگی که گاهی دستخوش حوادث ناگوار است مانند حادثه شهر بورسا در غرب ترکیه که نقطه از اعضای یک خانواده مهاجر شامل هشت کودک بر اثر گاز گرفتگی ناشی از بخاری زغال سنگی جان باختند.
برخی با هدف گذر موقت به امید رسیدن به مرزهای اروپا جان خود و خانواده هایشان را به موج های خروشان دریا می سپارند.
ترکیه برای میزبانی مهاجرين از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی مبالغ هنگفتی دریافت مي کند.تنها در سال ۲۰۱۶ از اتحادیه اروپا سه میلیارد یورو دریافت کرده است اما در مواجهه با چالش‌های سیاسی و اجتماعی سعی می‌کند با مصوبه های جدید مهاجرین را از شهرهای بزرگ و پایتخت بیرون رانده و یا از موضوع مهاجرین به عنوان ابزار تحلیلی و علیه اتحادیه اروپا بهره‌برداری کند. 
ترکیه در اظهارات جدیدی اتحادیه اروپا را به روان کردن موج مهاجرین تهدید کرده است.
سیاست یک بام و چند هوای ترکیه در قبال شش میلیون مهاجر بیش از اینکه فرصت باشد اکنون به شکل چالش‌های جدی سیاسی اقتصادی و اجتماعی نمایان است .
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8294815/سیاست-یک-بام-و-چند-هوای-ترکیه-در-قبال-شش-میلیون-مهاجر-چالش‌های-جدی-بوجود-آورده-است-فیلم
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8294815/سیاست-یک-بام-و-چند-هوای-ترکیه-در-قبال-شش-میلیون-مهاجر-چالش‌های-جدی-بوجود-آورده-است-فیلم