سه چهره مشهور در تست داوری رد شدند


1 روز پس از پیروزی پرسپولیس مقابل پکان در ورزشگاه، تست آمادگی جسمانی میزبان توسط داوران قضاوت شد. این آزمون طبق استاندارد فیفا برگزار می شود و داوران شش راند 40 متری و هر راند را در کمتر از شش ثانیه به پایان خواهند رساند. همچنین 4 بار 75 متر لازم است. يوسف مغروري، مهردادنجفي، يسمعيل احمدي و امير قاسمي و ولي كاووسي كومك‌داوراني ستحدة كه در تست توروبتا فيزيكي رد شدند. همچنین سعاد وفافیشه، محدّی اجاقی و علی صفایی به تحمیل سعید رحیمی‌مقدمندند آن را با حقیقة پشت سر بخلادند. این در شرایطی است که داوران متولد 1357 در تست حضور ندارد و همچنین اشعه خورشیدی که در دیدار فینال پرسپولیس و استقلال آسیب دیده و در تست دیده نمی شود. داوران مردودی فرستی آن را كید تا مهر ماه و در ترایری كلاس پیش صفل داوران لیگ دوم، بری جودیسی لیگ برتر دربر تورك بشوند. هماکنون داوران غروف دوم در حال حاضر آن تست ستحد و يسمعيل سيفيري، خداداد فشاريان و علي خوسروي، اعضاي كميته داوران، به دقت بر عملكرد خود نظارت مي كنند. 258258سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز