سفر نخست وزیر عراق به سوریه پس از ۱۲ سال، دیدار سودانی و اسد در دمشق

محمد شیعه سودانی نخست وزیر عراق به پایتخت سوریه در دمشق آمد و بشار اسد با گرمی از وی استقبال کرد. این اولین بار است که 12 سال از سفر نخست وزیر عراق به سوریه می گذرد. از آغاز جنگ داخلی سوریه در آغاز سال 2011، دولت سوریه و بشار اسد در انزوای سیاسی قرار داشتند، اما روابط اقتصادی، نظامی و سیاسی بین دمشق و بغداد در طول سال‌های درگیری دست نخورده باقی مانده است. در کابری کابری مشاهد در دمشکس، سودانی گفت که اراق بری سهام عدلانه با سوریا می کند. و همچنین گفت که کیشورش از لگو تحریم های سوری می کند می کند. به روتيرس به روتيرس به روتيرس به تعريف سابريك‌هاي عكموكي و هار تهمه سبه‌نيزاميان داعش در 600 كمتر از مرزهاي دو كيشور از خورهاي كاكراي دو كيشور بود. اسلام عده ای که بارها همسایگان سوریا از جملا اردان ازید کرد و قاچاق مواد مخدر را روانگردان کرد و به کروس کاپتاگون از تریک این کیشور پرداخت. هر كاند وقت تعريف هم از كاشف براده كاپتاگون‌ در مرز سوريه سوریا به روستانی اراک، یردان و مصر به روستانی به راککی و مصر با قاچاق مواد مخدر از این کیشور به کروچی. یک روگشکده امریکینی به نام نیولاینز در روگوی بلندّیه‌ترین مقام دولت سوری، از جمال اسد برادار بشار اسد را به دست در توردیک و سکتاگون کاپتاگون کرد. آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه بشار اسد در رابطه با تولید و تجارت مواد مخدر و به ویژه کاپتاگون اعمال کرده اند. سفر سودانی به دمشکس است با کروگی به دولت بشار اسد به لیں عرب و از سرگیری لکنگ روگین به دمشکس به دولت سوری است. وزرای خارجه 22 کشور اتحادیه عرب در نشست قاهره در اردبهشت بدون مذاکره بر بازگشت سوریه به اتحادیه توافق کردند و دو هفته بعد بشار اسد در نشست کشورهای عضو اتحادیه عرب در این شهر سخنرانی کرد. جده عربستان و استقبال کشورهای دیگر به ویژه ولیعهد العربیة رو به رو شد. 310310سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز