سردترین ستاره کهکشان پیدا شد


سردترین ستاره ای که امواج رادیویی تولید می کند قهوه ای است. این پرنده کوچکتر از یک ستاره کوچک و بزرگتر از آن چیزی است که در یک سیاره دیده می شود. یافته های جدید منتشر شده در مجله “Astrophysical Letters” به تشریح تشخیص انتشار امواج پالس رادیویی از ستاره به نام “WISE J0623” می پردازد. با وجود این که در ستارة کوتوله امرام به قطعة جفتیر است، یمدان معدنی قاعدة قویتری از خورشد ما دارد. این ستاره به تولید مکرر انفجارهای رادیویی معروف است. شاید تعجب کنید که بدانید با بیش از 100 میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری، اخترشناسان امواج رادیویی را در کمتر از 1000 تای آنها شناسایی کرده اند. یکی از دلایل این است که امواج رادیویی و نوری توسط فرآیندهای فیزیکی مختلف تولید می شوند. بر كلاف تابش تابش (غرما) كه از لايه بروني داگ استارا مي‌آيد، غسل رايويي تشولي به نام ELEKTRON آست كه كے كے كے و با كاز ماگنتيس با كے با كے كے كہ كہ کے کے کے. به همین دلیل، ما می توانیم از رادیو خود برای به دست آوردن اطلاعاتی در مورد جو و میدان های مغناطیسی ستاره ها استفاده کنیم، که در نهایت می تواند چیزی در مورد پتانسیل بقای هر سیاره ای که به دور آن می چرخد، به ما بیاموزد. دلیل دیگر حساسیت تلسکوپ های رادیویی است که فقط منابع بسیار درخشان را تشخیص می دهند. بیشتر ردیابی ستارگان با تلسکوپ های رادیویی در چند دهه گذشته بسیار فعال یا انفجارهای پرانرژی ناشی از تعامل دو منظومه ستاره ای بوده است. اما با بهبود حساسیت و پوشش تلسکوپ‌های رادیویی جدید، می‌توانیم ستاره‌هایی را که درخشندگی کمتری نسبت به کوتوله‌های قهوه‌ای دارند نیز شناسایی کنیم. «WISE J0623» دمایی در حدود 700 کلوین دارد که معادل 420 درجه سانتیگراد یا تقریباً برابر با دمای یک اجاق پیتزای تجاری است: طبق استانداردهای انسانی، بسیار گرم است، اما برای یک ستاره، بسیار سرد است. این کوتوله‌های قهوه‌ای و سرد نمی‌توانند فعالیت سطحی جو را حفظ کنند، که باعث می‌شود انتشار امواج رادیویی در ستارگان داغ‌تر شود و این امر یافتن ستاره‌هایی مانند “WISE J0623” را برای ستاره‌نگاران دشوارتر می‌کند. اینجاست که رادیو تلسکوپ جدید استرالیایی “SKA Pathfinder” در راه است. این تلسکوپ در Inyarrimanha Ilgari Bundara در غرب استرالیا قرار دارد و دارای 36 آنتن است. این تلسکوپ می تواند مناطق وسیعی از آسمان را رصد کند. در این بررسی، ما نزدیک به سه میلیون منبع رادیویی را شناسایی کرده‌ایم که بیشتر آنها هسته‌های فعال کهکشانی هستند. چگونه بفهمیم یکی از میلیون ها منبع، ستاره های رادیویی چیست؟ یک راه آئین است که به دول کیزی به نام «کسیلدیوی قوتبی درک ای» بهدام است. امواج رادیویی، مانند سایر امواج الکترومغناطیسی، هنگامی که در فضا حرکت می کنند، نوسان می کنند. ُلریزاسیون درک‌های زمانی می‌افتد که ایدریکی موج در اینترافها به روگر ایرپیکی ای بکی بَرکد. باید در نظر بگیریم که تنها شکل‌گیری‌های ستاره‌ای که دایره‌های قطبی شده را به طور قابل توجهی روشن می‌کنند، ستارگان و تپ اخترها (ستارگان نوترونی در حال چرخش) هستند. با اختبار سورتری رادیوی درک این موضوع از یک کریخ پسین در عسمان، «WISE J0623» کشف شد. این کاشف به که منائست؟ איא אנטארץ ראדייי אז אינ סטארא רקד דאד या मुयोगेश देबर अन रा यूणानाज डाद؟ بررسی‌های قبلی نشان داده است که گسیل رادیویی شناسایی شده توسط کوتوله‌های قهوه‌ای در میدان مغناطیسی است و عموماً با همان سرعت چرخش ستارگان تکرار می‌شود. برای بررسی این موضوع، مشاهدات بیشتر با تلسکوپ فشرده استرالیایی «CSIRO» و با تلسکوپ «MeerKAT» که توسط رصدخانه رادیویی آفریقای جنوبی مدیریت می‌شود، انجام شد. این مشاهدات جدید نشان داد که هر 1.9 ساعت، دو انفجار درخشان و مدور از “WISE J0623” قابل مشاهده است. «WISE J0623» سردترین سیم پیچ قهوه ای است که توسط امواج رادیویی و اولین پالس رادیویی پیوسته شناسایی شده است. با از همین روش کیزیک، اینتز دریم که کے کوتولهی کوهی سردتر را کے کے مطالعه ستارگان به بهبود درک تکامل ستارگان و چگونگی ایجاد میدان های مغناطیسی توسط سیارات خورشیدی کمک می کند. 5858سورس و منبع خبر
زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز