زیان اقتصادی با تاخیر ابلاغ الگوی کشت/ دروازه بسته توسعه صنعتی

۰۰:۲۸ – ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۰:۲۸ – ۱۲ مهر ۱۴۰۱ روزنامه‌های اقتصادی ۱۲ مهر
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8252042/زیان-اقتصادی-با-تاخیر-ابلاغ-الگوی-کشت-دروازه-بسته-توسعه-صنعتی
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران