زلنسکی: دفاع هوایی می‌خواهیم – خبرآنلاین


ولودیمیر زلنیسکی، райес‌мухмури Україние мороз др канал телеграми ход نوشت: من این را در گفتگو با ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا گفتم و درباره جستجوهای روزانه روسیه برای تخریب مرکز تاریخی اودسا و زیرساخت های بندری آن صحبت کردم. ما باید آز ازسا دفز کونیمی. رياسجمهوری اوکراینی زمان: ما در مورد این موضوع بحث کردیم. زلینسکی گفت: ریشی سوناک و من به صفحة باینة بها به عن به عن کمید کیمید. ما همچنین گام های بعدی را برای افزودن تضمین های امنیتی ملموس هماهنگ کرده ایم. 311311سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز