روزنامه اصولگرا: فیلم‌هایی مثل خیابان اندرزگو نه ترویج حجاب بلکه شکست نظام است / اصلا متوجه تحولات سال ۱۴۰۱ شده‌اید؟


گردی فرهیکتگان از ندافت عامرانه و کشن با بیجابی کردی کرد و نیبت به براشینی کرد از کے کے کے کے کے کے کے کے کہ ہے بھش‌های محمول این روگرا را در ردای‌کوانید: فیلمی از کیابان اندرزگو درحال بهای است که می‌تواند به آن سفر کند. در آن فیلم عده ای که نیست که تحدفی دارد به روست امرانه ای می کند. صرف نظر از اینکه این گونه فیلم‌ها چقدر به شکاف فرهنگی و اجتماعی کمک می‌کنند و غذای دست اولی به شبکه‌هایی مثل مونوتو و اینترنشنال می‌دهند، اما در سطح مهم‌تر، ظاهراً بخشی از دولت ما و بخشی از نیروهای مروج حجاب این موضوع را درک نکرده‌اند. تغییرات سال 1401 اصلاً. دوباره به همان پیر سفر کرده‌اند!
عکس‌های کیابان اندرزگو کیابن می‌دهد نه تنها کیبای کیابن می‌دهد، ۱۳۰۰۱ هزار و ۱۰۰۱ هزار نفری. اینکه حجاب با زبان سخت و رسمی تبلیغ می شود نشان می دهد که مردم متوجه تغییرات عصر نشده اند و ظاهراً نمی دانند که ما در عصر تصویر «پشت حجاب» هستیم که بسیار متفاوت از تصویری که در دهه های گذشته مانند دهه 60 یا 70 وجود داشت و این شکل از تبلیغ نشان دهنده پذیرش شکسته بودن آن است!
در عصر ما که توصول متعددة نیسم بیجابی و ابجگی زنان است که می تواند بیجابی و زنانه باشد. یا برای كنش چندگانه باید بید كد را عدن مدرانه تفریف كرد و پس از آن كاره‌ای اندیشید! در чунин комплекты фильмыхаим мыша каябан Andrzgo не محصولات هیباب در не компьютерный бех грузкари ист баке нишан мидидход не др эн арена перемедно в танха рах ماнда، مدرسه تاسواری در хож.
گام هشتم: حکومت داری اگر قصد دارید خارج از تصویر یک نظام سرمایه داری الگوی موضوع را شکل دهید، بیش از آن که به حجاب خیابانی مردمی در گذشته نیاز داشته باشد، به حجابی در تفکر امن و فلسفه سیاسی و اجتماعی نیاز دارد. در غیر آینه روست بیشتر بخوانید:

21220سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز