روایت «تسنیم» از چگونگی «کشته شدن پسرعموی مادر کیان پیرفلک»

امروز و در مراسم تولد کیان پیرفلک، فردی که او را به بختیاری معرفی کرده بود، عمویش مادر کیان پیرفلک با خودروی شخصی خود به تعدادی از ماموران نیروی انتظامی که برای تامین امنیت در این مراسم حضور داشتند، معرفی شد. محل. شهادت داد. به گفته دادستان، این فرد دو بار با خودرو به سمت ماموران پلیس رفت، اما رسانه های ضد انقلاب که از روزهای قبل و با تحرکات مادر کیان پیرفلیک در فضای مجازی آماده بهره برداری از آن بودند، اقدام به برگزاری این مراسم کردند. ، پس از این قرارداد دکر اشفتگی در نادریت شده‌اند. در حالی که در روایت های مربوط به گروهک منافقین در فضای مجازی در انعکاس این حادثه عنوان “اقدام قهرمانانه” در حمله به ماموران نیروی انتظامی و به زیر کشیدن آنها ذکر شده است، سایر رسانه های ضد انقلاب هیچ اشاره ای به حمله به ماموران نیروی انتظامی نکردند. سرفاً در حال حاضر اخباری با تطویل قلود شدن پسرعموی مدر کیان پیرفلک به دست ماموران پلیس شیدند تا به تور کمل، نادریت را ورونه جلهود هند. بیشتر بخوانید: 21220سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز