نماد سایت زی نیوز

رنجش متقاضیان از تاخیر در تحویل خودروی شرکت سایپا

اخبار جدید ایران 1401

جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8301349/رنجش-متقاضیان-از-تاخیر-در-تحویل-خودروی-شرکت-سایپا

خروج از نسخه موبایل