دیپلمات های مصری افغانستان را ترک کردند + فیلم

با اعلام رسانه‌های داخلی افغانستان موضوع تنش میان طالبان و مصر از روز ۴ شنبه(۳۰ شهریور) از نزاع بر سر یک قطعه زمین تحت مالکیت مصر در کابل پیش آمده است.
گفته شده است پس از تنش میان مصر و طالبان تیم ۱۸ نفره دیپلمات‌های مصری، کابل به قصد سفر به امارات ترک کرده‌اند.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8245394/دیپلمات-های-مصری-افغانستان-را-ترک-کردند-فیلم
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران