دو موج برف و سرما در راه استان مرکزی

رامی کارشناس هواشناسی استان مرکزی وضعیت جوی استان را به شرح زیر پیش بینی کرد:
بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش بینی وضع هوا نشان می‌دهد طی روز‌های آتی دو موج بارشی استان مرکزی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
موج ضعیف‌تر از ساعات عصر امروز پنجشنبه تا صبح فردا جمعه موجب بارش عمدتا برف در برخی از مناطق استان بویژه مناطق جنوب غرب و جنوب استان خواهد شد.
موج قوی‌تر از اواخر وقت جمعه و بامداد شنبه فعالیت بارشی خود را در استان آغاز خواهد کرد.
عمده بارش‌های این سامانه بصورت بارش برف و در مناطق گرمسیر استان باران و برف در روز شنبه خواهد بود، اما بارش‌ها بصورت رگبار برف تا ساعاتی از روز یکشنبه تداوم خواهد یافت.
به دلیل بارش برف در اغلب مناطق استان و همچنین پدیده مه در مناطق مستعد، اختلال تردد در جاده‌ها بویژه جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های استان و برخی از معابر شهری پیش بینی می‌شود.
با عبور سامانه بارشی دمای هوا بطور محسوسی کاهش خواهد یافت.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8315420/دو-موج-برف-و-سرما-در-راه-استان-مرکزی
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8315420/دو-موج-برف-و-سرما-در-راه-استان-مرکزی