نماد سایت زی نیوز

دعوای مخابرات و شورای رقابت برسر تعرفه ماهانه تلفن ثابت

اخبار جدید ایران 1401

جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8292992/دعوای-مخابرات-و-شورای-رقابت-برسر-تعرفه-ماهانه-تلفن-ثابت

خروج از نسخه موبایل