«دست ناپیدا»؛ فیلمی با ۳۵۰ بازیگر زن خوزستانی زیر آفتاب داغ جنوب


انسیه شاه حسینی گفت: بازیگران اصلی نقش مفقودی خوزستانی هستند و به جز چند بازیگر مرد محدود، بقیه بانوان خوزستانی هستند که به ایفای نقش می پردازند. و گفت: در این فیلم به همین دلیل بازیگران از بین بانوان خوزستانی انتخاب شدند که در واقع نقش خودشان را بازی کردند. شاه‌حسینی داشت: پس از تی استگی پیش‌تولید، کار فیلمبردی دست ناپیدا اونگا می‌شود. به گفته کارگردان این فیلم در خوزستان و شهر اهواز در حاشیه رودخانه کارون فیلمبرداری می شود. و پیشتر به ایرنا کوده بود: در دست ناپیدا به همراب 200 نفر از زنان زبون و بیک از کاکرون به راورن می‌زنیم و باست می‌شویم. به کاه‌حسینی، آن فیلم، إتری کتری و نارتی زندی است ک زمان جنگ در کارون بس می شستند. وی ایشتر داشت: منتوه اش کتاب حوز خون است اما در فیلم ربط جاید به آن دهرد. همور همان است و زيندة زناني را به توبل مي‌كشد به كارون مي‌زند شاه حسین گفت: این فیلم داستان زنی را روایت می کند که 200 فانوس خونی زیر دوش دارد و همه آنها را در آب شسته است. «دفاع از مقدسات صلی الله علیه و آله و سلم شاه حسینی است». در سال های جنگ چیزهایی می گفت و تاکید می کرد. آنچه دیده ام باید تکرار کنم و در برابر حوادث و مردم و شرایط دفاع مقدس گناه کرده ام. 5757سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز