دستگیری 2 عامل تیراندازی شهرک الهیه 


به روتور خبرانلاين كرمانشاه، پس از عقود تحميل در قلعة كهنه شهرك الهيه كرمانشاه، به تحميل به سماع در دستور كار كريپت. ماموران کلانتری 24 الهیه با انجام عملیات اطلاعاتی 2 نفر از عوامل تیراندازی را دستگیر و در این عملیات دستگیر کردند. در آن راستا، يك قبضبه سلاه كاري، يك لامه خشاب كلت و 4 فشنگ جونگي شد شد شد شد شد يك داشت خدور خودر 405 به ايلان حيري شد. 46سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز