دستاورد بزرگ اینترنت ماهواره ای آیفون ۱۴ !

قبلة اینترنت ساعلتی‌ا یوفون14 خودی نشم داد!
اگر آیفون 14 موقعیت مکانی مرد را ارسال نمی کرد، پلیس می گوید زمانی که او به محل حادثه رسید، صدای مرد را شنید و در نهایت متوجه شد که خودروی او 120 متر داخل در افتاده است. یکی از اعضای تیم نجات و جستجوی مربیان «مایک لیوم» می گوید که وقتی این مرد به دنیا آمد، خونریزی داشت. ליום מיגידים: «מטעפק קח אגר בהמוקשון סיסות ו רא רא פידאמניקח אגראדאנ שר אז הוד רא אז מידאד מידאד. مدام به و می‌قویم که می‌گفتند بوده است» Ба туже бех недель не двигатель др. دستیار کلانتر کرسنتا می گوید که اگر تلفن همراه به طور خودکار مکان کاربر را پیدا نکند، احتمالاً چند روز طول می کشد تا آنها متوجه حادثه شوند و احتمالاً زمان زیادی طول می کشد تا محل سقوط آنها را پیدا کنند. پیش تر نیز روگرهایی برامون نجات جان کے کے کے ہے با کے از کے کے ہے ہے کے 227227سورس و منبع خبر