دزد شدم به خاط اینکه سرقت مزدا آسان بود!


آنها 3 نفر هستند. یک گروه 3 نفره فقط خودروهای مزدا را سرقت کردند. با ثبت شکایات سریالی مالکان خودروهای مزدا، اقدامات ماموران پلیس برای ردیابی خودروهای مسروقه آغاز شد و در نهایت به باند رسیدند. پس از سرقت خودروهای مزدا، قطعات خودرو را جدا کرده و اقدام به فروش آن کردند. سردسته آن بند، مرد جوانی است که را در گفت‌وگو با و می‌خوانیم

کاند فقره سروبت تمعد دادی؟
فكر كنم 14 يا 15 فقره.
اما پلیس اعلام کرد که خودروی سرقتی به سرقت رفته است.
نمی‌دانم شاید هم بوده اما دیگر حسب از دست من کاکش شده است
در مورد شیوو و شکرد سروته ها تعلیم بده.
שגרד קאשי נשדעטים. Robuden mazda rahat бод в рахать эз бактия ходроха мітуанстим را ходроха کانیمیم، bray hymni эn hodroha را micbudim.
بعد از سروبت که می‌کردید؟
ماشین را جدا فروختیم و جداگانه فروختیم.
سابقه داری؟
نه
شغلت که بود؟
من حسابدار بودم
کرا یکدفه به سروبت روی اوردی؟
نمی‌دانم که شد شاید فقط به کاکت کے کے کے مزدا راحت بود! 23302سورس و منبع خبر