دردسر پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات


به دلیل داهی منکیلی کسبت کلیب برسولیس بسته شد داهدی باشته انباشته کلبام تخت جمشید در هی اکیری سَهود در کے کے کے کے کے در هی هی اکریہ شود. این توافق در حالی رخ داد که باشگاه پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات به دنبال جذب بازیکنان جدید بود و هنوز شرایط این باشگاه با این مشکل مشخص نیست. 258 258سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز