درخواست مجمع نمایندگان استان سمنان از رییس جمهوری برای چاره اندیشی بحران آب


مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی به نام رئیس جامعه می خواست با آیت الله سید ابراهیم رئیسی بنشیند و به فکر مطرح کردن بحران استان سمنان بود. به روبوته اخبرانلان استان سمنان، در بکشی از نامه کامنید عباس گلرو رئیس مجمع نمایندگان و نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخا، علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان، علی اسغر خانی نماینده مردم شاهرود و میامی و اردشیر متهری نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی به ریس شومور وهیست گفت: استان سمنان با بحران کم مواجه است و در ماه های پایانی ماه گذشته فشار شدیدی بر آب از منابع موجود وارد می شود. که در برخی از مناطق استان به آب خاصی منتهی می شود. در رضع آئین نامه می خوانیم: مردوم شهیدپرور و ولیایت‌مدار استان سمنان آنتزر دارد دولت عنگلای دولت ریسی بری حل براین اب در استان سمنان کامه جدی به امل ابرد. اعضای مجمع نمایندگان استان سمنان به نام خود برای بررسی مشکلات شهرستان و اندیشه های خود و مشورت با آنان در خصوص راهکارهای تشکیل دولت خواستار برگزاری نشست مشترک هستند. دیدار با رئیس جمهور کشور نماینده چهار حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان، سمنان، مهدیشهر و سرخا، دامغان، شاهرود و میامی در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر با حضور دکتر دکتر محمدرضا محمدرضا محمدعلی محمدرضا جعفری. नान रा रा निजे करें करेड करेड व देखी देखी देवल्ट डर खेल इन बरिसन 46سورس و منبع خبر