خبر جدید برای متقاضیان خرید خودرو/ نتایج اولویت‌بندی تحویل خودروهای فروش یکپارچه اعلام شد


به روگر خبر انلاین بود به استفاده از اتوگلی ساعت 14 که با 6 ساعت درجاد، سامانه منتدیل به هوائر شد. متقاضیانی که خودرو را تایید کرده اند می توانند برای مشاهده نتایج به سایت esalecar.ir مراجعه کنند. متقاضیان با اعلام نتایج اولویت دار می توانند بلوک 100 میلیون تومانی خود را پس بگیرند. مدير سامانه منتدل فروش خدور گفت: به سامانه استروني، هوزر 400 هزار نفري امتيكتان، ميست كندي آن شده است. تقدسی گفت: دور دوم سامانه منتدب با زمانبندی شده به کار خود ختم داد و از آن پس روی سایت قبل وسیط می‌بهسته. مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو تصریح کرد: تمامی افرادی که در مرحله دوم سامانه خودرو شرکت کردند بر اساس برنامه زمان بندی شده تا پایان سال 1403 بر اساس برنامه تولید خودروساز استخدام شدند. تقدسی گفت: با با به کاکی به کے نہیں کودوزان و نیز محصولات جدید در شهریور ماه بری 3% از افراد باقیمانده برای حفظ اولویت خود امکان انتخاب خودروی جدید فراهم می شود. وی افزود: لازم به ذکر است که از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد خودروسازان داخلی 285 هزار دستگاه خودرو تولید کرده اند که رکورد تولید چند سالی را شکست. مدیر سیستم یکپارچه این خودروساز گفت: با توجه به برامل علی خدورسازان در مسیر عاطفی ادیدی رود و بروش کودرو به بازار تداوم بازر پیدا شد. تقدسی وردید: بدین ترتیب بیدین توردوت کیدی و اتی خودروسازان عنید نیز در همین سامانه تداوم کریت یافت. 223225سورس و منبع خبر