خبرگزاری میزان: دادگاه هیچ اصراری برای پوشش چادر سپیده قلیان نداشت


پرونده قضایی آمنه سادات ذبیحــور خبرنگار صداوسیما از سپیده قولیان که قرار بود در صحن دنیای مجازی باشد به دلیل رعایت نکردن قوانین برگزار نشد. صبح امروز «شبكه شرق» در تبديل به نقل از وقيل قليان است كه عليغرم روسري از سوي سبد قليان، استهاد استر بر شبه كدر هدل و بهدليل تمتع از بشور كدر شده است كه عليغرم روسري از سوي سبد قليان است. در حلی است که سبیده قلیان با امتاعرفی است و یک فرق خیس کوکیک روی سر وارد شده است که هذا از تصریف قاضي است بر مستعدة بامنيمستي، از سر رحمت را از سر راحدة به سلسود مي کند. همچنین این ادعا که دادگاه بر پوشاندن چادر اصرار دارد و قاضی پوشاندن چادر را برای متهم الزامی می کند نادرست و معتبر نیست و در صورت رعایت حداقلی از متهم، دادگاه رسیدگی می کند.ادامه مطلب: 216220سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز