حمله روزنامه رسالت به تاج زاده و حجاریان: ورشکسته اید و لات و شارلاتان

لات‌بازی سیاست‌های حجاریان و تاج‌زاد بر این شرکت در اسکلتبان، یک شرلاطان‌بازی برای سرپوش بازی روی بردادرفتن کیمیلی کلیکی اسلاه‌تلبان است! یک‌مشت تعالیم بسابقه سربازبی در پادگان‌های جنگ نرم دوشنم علیه ملت با توهم «می‌خواهد اکسریت بینی» با سواواکت از آزادی در کیشور بری هوزر در اسکیلتی با سوربای. فهم ان‌ها از دوکرامی و کومهوریت یک فهم فاشیستی است! آنها هیچ چیز واقعی را جز اصول غیرقانونی نمی پذیرند. اولا : امسلام به‌دلیل ورشکستگی سیاسیای و بهانه‌جویی شروتی، در سکھیلی شرکت نیمی کندن. ثانیاً: در صورت شرکت و عدم موفقیت مانند سال 88 رد می شوید. 23302سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز