حمایت صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش بنیان آسیب دیده از اختلالات اینترنتی

۰۰:۱۷ – ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۷ – ۱۵ آذر ۱۴۰۱
علی وحدت با بیان این که این صندوق نوآوری و شکوفایی با پرداخت ۶ ماه حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کار‌های اینترنتی، از این شرکت‌ها که در جریان اختلالات اینترنتی اخیر دچار آسیب شده‌اند، حمایت می‌کند.
او افزود:  تسهیلات پرداختی به فعالان کسب و کار‌های اینترنتی با تنفس ۶ ماهه خواهد بود تا این کسب و کار‌ها در مدار بازیابی قرار گیرند.
 
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8300920/حمایت-صندوق-نوآوری-از-شرکت‌های-دانش-بنیان-آسیب-دیده-از-اختلالات-اینترنتی
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8300920/حمایت-صندوق-نوآوری-از-شرکت‌های-دانش-بنیان-آسیب-دیده-از-اختلالات-اینترنتی