جزئیات دومین نمایشگاه رونمایی از بسته های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ارزش ۴۳۰ هزار میلیارد تومان


به روگر خبر انلاین از کیش : مسعود حسین پور درباره جزئیات دومین نمایشگاه معرفی بسته های سرمایه گذاری و توانمندی های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران گفت: این نمایشگاه و همچنین بر اساس فلسفه وجود آزاد تاسیس شده است. و مناطق ویژه اقتصادی که پایه اصلی اقتصاد بین المللی کیشورمان است به سمت جذب سرمایه، صادرات و تولید و ترسیم برنامه های ویژه برای آن حرکت کرده اند. حسین پور افزود: در فصل زمستان سال گذشته مقرر شد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسته های سرمایه گذاری را تهیه کنند که به طور میانگین از هر منطقه 50 بسته خواهد بود و در نمایشگاه ایران اکسپو (17 تا 20 فروردین) 370 بسته تهیه می شود که از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعتبار 240 هزار میلیارد تومان و 5 میلیارد یورو رونمایی شد. وی تصریح کرد: در پایان بهار هر منطقه به طور متوسط ​​50 بسته سرمایه گذاری تهیه و عملاً 350 بسته سرمایه گذاری جدید به ارزش 430 هزار میلیارد تومان تهیه شد. مشاور و سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در اداره سرمایه گذاری و صادرات کشوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به بروکراسی طولانی و پیچیده در کیشورمان، روند ویرایش این بسته را اعلام کرده ایم که راه اندازی شده است. in the Free and Special Economic Zones بسته های فیلینترازها را بازیدی را کردی کرده و فیستی کریں اونرا بری فیلینترائی در کرچند; همچنین زمین و زیرساخت بدون نام سرمایه گذار ایمن و مجاز است. אחמלא אינ קאר מצען קוטאש שדן פשראשה שד. حسين ْور گفت: در حال هدر 700 بسته باشتي در ازد و كيں كے كے كے است; بر این اساس قرار است تعدادی نمایشگاه داخلی و خارجی از ابتدا تا پایان فروش برگزار شود. وی افزود: در دومین نمایشگاه، ارائه بسته های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از 27 تا 30 تیرماه در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود که با حضور کلیه سرمایه گذاران خارجی و اعضای فعال حوزه صادرات برگزار می شود. و اعضای شورای عالی مناطق آزاد و اقتصاد ویژه که از 14 نفر از دولتمردان برای حضور در این نمایشگاه دعوت شده است. مشاور و معاون وزیر امور خارجه در امور سرمایه گذاری و صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: از همه سرمایه گذاران و بازرگانان دعوت کردیم تا در این نمایشگاه با تولیدکنندگان ایرانی دیدار و مذاکره کنند. حسین پور افزود: به منظور هدفمندسازی سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور نظارت و حمایت از سرمایه گذاری ها و صادرات راه اندازی شده به کلیه فرآیندهای تولید و اشتغال، جذب سرمایه گذار، تشکیل می شود. بسته های فیلمینکی و حتی فیلمین هی تنیری و کاری تشرید شده است; در همین راستا جلسات هفتگی به صورت مستمر برگزار می شود. Вы гавить: ба направление башете хай капительные программы др эн запиан за پاйан سالگاری шдхе шдхе стал. به گزارش خبرگزاری برنا، دومین نمایشگاه رونمایی از بسته های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 27 تا 30 تیرماه 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد از ساعت 15 الی 20 میزبان علاقه مندان است.سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز