توضیحات وزارت آموزش و پرورش درباره یک گزارش منتشر شده در خبرآنلاین


به روگر خبرانلاین، گزارش تاریخ 3 خرداد 1402 با توتیف « درجه مافیا پشت‌پرده آزمون درداس؛/ «در امتحان قرار شد کمر مافیا را بشکنیم اما خودمان شکست خوردیم» در این خبرگزاری منتشر شد که به مسائل مربوط به برگزاری امتحانات نهایی در مدارس و البته ष्टाहा पुद्वाद درّی اینتراک این روگر منزیرت و پوروشت جوابیه بری خبرانلاین استر کرد ک تن در کر کے وہے است. “به امید سلامتی و موفقیت روزافزون در تبدل به تمدل مندرج در الاستقبل به تاریخ 03/03/1402 باتنون” مافیای معدل ٹشت برد آزمون دراسی; / «کار بود کمر مافیای کانکور را بشکنیم; اما خودمان شکست خوردیم » پاسخ مرکز سنجش و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش: انتقاد مطرح شد، پاسخ ناتوانی وزارت آموزش و پرورش در برگزاری امتحانات نهایی بود: …وزارت آموزش و پرورش و آموزش زیرساخت های خاص خود را دارد و چگونه می تواند سالی 30 بار امتحانات نهایی را تضمین کند؟… اجرای آزمون های پایان ترم برای آموزش و پرورش بسیار سخت است و زیرساخت های وزارتخانه نیازی به برگزاری آزمون با این مدرک ندارد. . سیاستگذاران فرصت اجرای آن را نداشتند. وزارت آموزش و پرورش یک ساله است و امتحان نهایی محدود به سال جاری نیست. این تجربه نه تنها در وزارتخانه بلکه در سایر نهادها و سازمان ها نیز کاربرد دارد. به‌نحوی‌که بخش‌هایی از آزمون‌های کیشری، آزمون‌های کیشری (کنکور) و سایر آزمون‌های سراسری توسط این وزارتخانه برگزار می‌شود. بنابراین ناتوانی در تربیت آموزش و پرورش که توانایی افزایش ظرفیت و سرمایه کشور را ندارد، موجب تضعیف قدرت کشور نمی شود. در تعلم، امتحان های تحمیلی نوپدید و سرفاً هایلی که می شود، می کند. زیرا در سال گذشته از این نتایج به عنوان فارغ التحصیل دوره متوسطه نیز استفاده می شود. لورفتن سجاملات: … امروز شهید لورفتن سجاملها ازمونهای اختلاء آدیدم. موضوعات لورفتن (قبل از عزون آزمون) و انتاح ساالات (پس از آزمون آزمون) استقبل از عزون آزمون می‌باشد. در قدم هایی که ب با تعریف سازوکارهای لرفتن سکولات غیرمحمل است، انترا کارک در مادود کرید، پس از آزمون آزمون، در زمان هوزور دانش-موزان در مهل هکتیک و تحت تحدیک می دهد می دهد. در آیین میان نکتاهایز خیدمی وجود دارد; در درجه اول انتشار سوال تاثیری بر سلامت آزمون ندارد زیرا دانش آموزان تحت نظر هستند و پاسخ آن در خارج از محل برگزاری آزمون در دسترس نیست. در ضمن آمیختن سوالات با مبحث لرفتان و ایجاد شبهه در دسترسی شرکت کنندگان به سوالات قبل از شروع آزمون که توسط برخی رسانه ها انجام می شود، موجب نگرانی دانش آموزان و خانواده آنان و تضعیف آن می شود. اعتماد عمومی به اجرای کیشور ثالثاً: وزارت آموزش و پرورش مسئولیتی در قبال مدیریت فضاهای مجازی و جلوگیری و برخورد با بازرگانان (این موضوع به مراجع ذیربط مربوط نمی شود) از گسترش بی نظمی و فعالیت داوطلبان: مافیای جدید در سیستم اندازه گیری و پذیرش تحت عنوان نرخ مافیا به وجود آمده است، کار بود کمر مافیای کانکور را بشکانیم; ام کا کمانی کردیم، یک فوک دیگر از مافیای مادرای مافیای مدارس غیرتفتفی است. سواقات آزمونهای اینتاثی کملاً لوگیک بر کتاب درسی است; بنابراین دانش آموزان بدون نیاز به محتوای کلاسی یا غیر رسمی می توانند با تمرکز بر محتوای کتاب نمره کامل کسب کنند; ازائین‌رو، دبلای متره شده است ادله‌ای منتدی‌زیرش است به‌کارگیری معاین غیر در هوزاهای عجرا: مدیر مدرسه را زیر نظر داشتم و نام معلم به عنوان ناظر اعلام شد. اما روز تقديم تحميل عزمون از جاي ديگر به جاي معلم دوگه مي‌امرد تا مدريت جلوس آزمون بشکند. این دعا خلاف حق است. برگزارکنندگان آزمون بر اساس اطلاعیه رسمی و با تایید مراجع ذیربط حوزه خود به کار گرفته می شوند و این موضوع در تمام مراحل آزمون توسط استاد راهنما کنترل می شود. 233233سورس و منبع خبر
زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز