نماد سایت زی نیوز

تهرانی ها ۵ هزار لیتر افزایش مصرف آب داشته اند

اخبار جدید ایران 1401

جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8299695/تهرانی-ها-۵-هزار-لیتر-افزایش-مصرف-آب-داشته-اند

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز

خروج از نسخه موبایل