تهرانی ها ۵ هزار لیتر افزایش مصرف آب داشته اند

آقای ملکوتی گفت: هم‌اکنون مصرف آب تهران ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه و میزان ورودی آب های استان تهران ۳۵ هزار لیتر بر ثانیه است که براین اساس تهرانی ها همچنان بیش از تولید آب مصرف می کنند.
 به گفته مدیر بهره برداری از تاسیسات آبفای استان تهران، با توجه به  خشکسالی سه سال پی در پی و کاهش چشمگیر حجم‌مخازن آب، از تمامی شهروندان درخواست صرفه جویی داریم.
او گفت: هم اکنون در شهر تهران ۶۰ درصد  با کمبود بارش ها مواجه هستیم.
 
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8299695/تهرانی-ها-۵-هزار-لیتر-افزایش-مصرف-آب-داشته-اند
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8299695/تهرانی-ها-۵-هزار-لیتر-افزایش-مصرف-آب-داشته-اند