تنوع رای «شگفت‌انگیز» امام خمینی به نامزدهای مجلس اول / از آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی تا بازرگان و ابراهیم یزدی + تصویر برگه رای

انواع رای «شگفت‌انگیز» امام خمینی به نجدانهای مجلس 1 / از ایتُالله خمنه‌ای و هاشمی تا بازرگان و ابراحمی یزدی + توبر برگه رای.

ین شغوفتی انگاه می شود که والمجلس وال کندمه پس از دولت بازرگان و از دولت لانه بازرگان و انگله لانه سویسوی مکاریشد و تیغ تیک بازرگان بود. علاوه بر دانشجویان پرو، خط امام با عنوان پرچمداران مبارزه با نهضت لیبرال، علیه نهضت آزادی و نهضت های همین جنبش، بارها مورد هجوم و حملات سیاسی و سیاسی قرار گرفت. در مجلس 1 (بازرگان، یدالله و عزتالله ساحبی، موین فر، یزدی، کتیرایی و سباگیان) عجیب بود و حالا با سرایت رای امام به نامزدهای جلسه اول، این واقعیت متبلور می شود که امام و مردم در عمل تقریباً موافق هستند که افرادی هم عقیده رای داده اند.

در اسفند 1358 که در اسفند 1358 بود که در اسفند 1358 کے کے کے کے کےہے با این حال امرک مندینهای رایال نهدت ازادی به مجلس راه بازرگان به از فخرالدین حجازی و حسن حبیبی نفر شد. این گرایش امام، نشانه این است که درست است این پراکا به فرلموشی شد بیشتر بخوانید:

21220سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز