تمرکز دستگاه قضا بر حق محوری و امیدآفرینی در جامعه است


به رابور ازروابت جامعر انلاین استان چهارمهال وبختیاری به نقل ازروابت جداستان جداستان جداستان جداستان جداستان جداستان جداستان جداستان جداستان جداستان جداستان جداستان جداستان جداستان و تبیین شده است که ماحسل آئین برامنا تعرف القرآنی قوه جدادیه، ادالة غستری و جمیدافری است. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص امید در کیشور گفت: برخی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در حوزه امید شاخص هایی مانند صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی، گسترش انقلابی گری است. و روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم و تلاش برای روش و تحدید کیشور در هوزاهای بروکیست که این تومی است که مبازول دراند کے دادستان مرکز استان یکی از بحث های مهم در موضوع رضایت عمومی و امید در بین شهروندان را عزم دستگاه قضایی برای حفظ حقوق عامه و بیت المال عنوان کرد و گفت: از سوی مراجع قضایی، به ویژه دادستان های محترم، منتظر حفظ منافع و منافع هستم. صالحی در بخشی از سخنان خود اشاره و تاکید کرد که مدعی العموم در نقش مدعی العموم باید با قاطعیت وارد عمل شود تا با ترک اقدامات مدیران برخورد شود و مطالبات مردم را پیگیری کند. . دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین به موضوع نظارت دادستان ها بر موضوع حجاب و حیا پرداخت و گفت: با وجود فرهنگ سازی و اجرای برنامه های آگاهی بخشی در حوزه عفاف و حجاب، لازم است و با هنجار شكون و لتمه زنندگان به عفت عفت به تور كاكي كندند. עזליני אסט דר אין טקרים ו מאראפה דאדסטאן עקראים و גנעלה ברופדגאן ה טפיטיד דאדסטן אין הערשין מנוסף ו אז זהמאט מהדי האשישע מאערשין שדליל שד. 46سورس و منبع خبر