تغییر میزبانی والیبال قهرمانی آسیا از تهران به ارومیه را هفته آینده در اندونزی تصویب خواهیم کرد


به گزارش روبوت خبرانلاین عزربیان‌غربی، محمدرضا داورزنی ریس فیدرینی گفت: شهرستان ارومیه نقش مهمی در والیبال دارد و پیگیری‌های مسئولان استانی در استان و علاقه‌مندان پاسخگوی این میزبانی بودند و امکان برگزاری این مراسم در ساعت 24 بهمن 1396 فراهم شد. کمترین. وی افزود: میزبانی این رویداد یک رویداد ملی است و همیشه مانند سایر مسابقات شاهد میزبانی با کیفیت و شهر ایده آل ارومیه خواهیم بود. رئیس فدراسیون والیبال افزود: هم اکنون بیش از هشت ملی پوش در رده های مردان و زنان در مسابقات مختلف والیبال حضور دارند و یا آماده حضور در مسابقات هستند. داورزنی همچنین گفت: شنبه فیلم اینده درجلسه هایات ریسه آسیای بریدید تغییر هاست از تهران به عرومیه تایید می شود تا میزبانی آن بترامی به شهر ارومیه اهدا و ضبط شود. داورزني ورفته: تاله ما حفظة تيم ملي وليبال در بين ده تيم برتر جهان و راحيابي به وليبال است. 46سورس و منبع خبر