تعقیب و گریز در طبیعت خراسان رضوی/ شکاری که نافرجام ماند

عقاب‌های طلایی بالغ، طول بدنی حدود ۷۵ تا ۸۵ سانتی متر دارند و فاصله دو سر بال ها‌ی آن‌ها در حالت باز ۱۷۵ تا ۲۰۰ سانتی متر است. وزن آن‌ها حدود ۳ تا ۵ کیلو گرم می‌باشد.
در این گونه نیز مانند سایر انواع پرندگان شکاری جنس ماده بزرگتر از نر است.
صدای این پرنده به صورت بلند و شبیه کلیاک-کلیاک-کلیاک شنیده می‌شود. پا‌های آن‌ها که با پر پوشیده شده به رنگ زرد و بسیار قوی است. چنگال هایشان تیز و حالت خمیده دارد که به راحتی می‌توانند پوست شکار را پاره کنند. چشمان آن‌ها نسبتا درشت و بسیار تیز بین است. آنان می‌توانند یک خرگوش را از فاصله دو کیلومتری ببینند.
شکار و شکارچی در طبیعت خراسان رضوی
مستند شکار ناموفق عقاب طلایی در حمله به گله آهوان در مه ولات خراسان رضوی
 

 
تصویربردار: محیط‌بان مهدی علی نیا
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8299011/تعقیب-و-گریز-در-طبیعت-خراسان-رضوی-شکاری-که-نافرجام-ماند
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8299011/تعقیب-و-گریز-در-طبیعت-خراسان-رضوی-شکاری-که-نافرجام-ماند