تعرفه ۹۰ درصد کالا‌ها در تجارت ایران و اوراسیا صفر می‌شود

۱۵:۰۰ – ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۰ – ۱۷ آذر ۱۴۰۱
 میرسیدی سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران با اتحادیه اوراسیا گفت: حدود ۳۰ دوره مذاکره برای این توافق برگزارشده، برخی از این مذاکرات به صورت حضوری و برخی هم به صورت برخط و ویدئو کنفرانس برگزار شد.
او گفت: بر اساس توافق نامه تجارت آزاد تعرفه ۹۰ درصد اقلام صادراتی دو طرف به یکدیگر صفر خواهد شد.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8303155/تعرفه-۹۰-درصد-کالا‌ها-در-تجارت-ایران-و-اوراسیا-صفر-می‌شود
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8303155/تعرفه-۹۰-درصد-کالا‌ها-در-تجارت-ایران-و-اوراسیا-صفر-می‌شود