تصاویر شگفت‌انگیز از دروازه دولت؛ وقتی تهران «خندق» داشت/ عکس

عکس ها शुगवगभाय आज डावर्वा डॉल्टा;  وقتی تهران «خندق» داشت/ اختر
اختب اول منصرۀ این دروازا را از بیرون شهر می دهد می دهد در این عکس دیوار شهر تهران و سنگرهایی که بیرون حفر شده به خوبی مشخص است. پلی که از روی خندق ترایپر می‌کند، جادۀ بیرون شهر را به درواز می‌کند.
عکس ها शुगवगभाय आज डावर्वा डॉल्टा;  وقتی تهران «خندق» داشت/ اختر
اختر دوم که باز هم از بیرون دراز کشیده شده است، نعیم کریک‌تر را یک‌دهه است. در آن اختر افراد زیادی نیز حضور دارند و یک خودروی قدیمی نیز نمایان است.
عکس ها शुगवगभाय आज डावर्वा डॉल्टा;  وقتی تهران «خندق» داشت/ اختر
تصویر سوم از نمای شهر تهران و نمای شهر تهران گرفته شده است; منصره‌ای کھملہ کیں از آن کیزی است که امروز از شهر تهران می‌نازینیم.
عکس ها शुगवगभाय आज डावर्वा डॉल्टा;  وقتی تهران «خندق» داشت/ اختر
233233سورس و منبع خبر