تردید در واقعی بودن آمار تولید و صادرات نفت ایران/ عددها با هم نمی خوانند!

1- در همان لوروبوت برومبر که میزان صدرة نفت ایران در مه عقیس 1 میزون و 600 حزر بریل در روز قبل از آن بود. اماری هم می‌تواند کە می‌تواند بریل را در روز کند که بریل را در روز می‌فهمد کاندانی با امار بولمبرگ را می‌فهمد. اما نکته مهم این است که با مقیاس تولید همخوانی ندارد. ظرفیت پالایشگاه کیشور طبق اعلام مسئولان وزارت نفت حدود 2 میلیون و 200 هزار بشکه در روز است که به طور متوسط ​​تقریباً 2 میلیون بشکه نفت در روز برای مصارف داخلی تولید می شود که در این مدت تعمیرات اساسی یا ساخت اولیه پالایشگاه ها کاهش می یابد بنابراین منطقی نیست که حداقل 3 میلیون بشکه در روز تولید کنیم، 2 میلیون بشکه در داخل مصرف کنیم و حدود 1.6 میلیون بشکه صادر کنیم. به نازر می‌رسد در ایران بروش، ناشی از فروش نفت از فروش نفت کیں ایران بهده است. در واقع بکشی از نفت تودیدی ایران که در ماهای کیکستی به فروش می رسد، در کیکستی به فرشیده است، در کیکستی فروش که و حمین امر نفت را می دهد و در صنعت نفت ایران است و آن استدید، با توجه به مزین فیلم نفت فیلمی به نفت، نیم بادیر بهد. در زمانی که ایران 2 میلیون بشکه در روز نفت صادر می کرد، تولید آن به 3.9 میلیون بشکه در روز رسید. पस बर्य बाइड सेदेड सेटरेट नफट، مهیا री दरीम के बडोन रेफा तहरीमी‌हा، मुक्ष . 2- دائن سادرة نفت که تي دو سال عقيس مدام از سوي مسويلان تبليغ مي شود، بايد تاصير پيستيبي تست رويبر روش عاقبتي و ستوتو بهديمييني مردم مـگآشت اما هوديد هکايت از آن دارد که آنـتور نيست. دیلیش هم ساده است: روشد پادیر سدریت نفت ایران، چادان мехідів نیست. بر اساس نمودار منتشر شده توسط بلومبرگ، تولید نفت ایران پس از خروج ترامپ از ایران از 3.9 میلیون بشکه در سال به 2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. حجم صادرات نفت ایران افزایش یافته است، اما طی دو سال گذشته، تولید نفت ایران افزایش یافته است. 600 تا 700 هزار بشکه در روز. 3- برخی از رسانه های حامی دولت رئیس جمهور بخشی از سخنان حسن روحانی را بازنشر کرده اند که زمانی گفته بود «اگر دولت نبود حتی یک بشکه نفت هم نمی توانستیم بفروشیم». صادرات نفت ایران و آن را دروغ توصیف کرد. Sokh Rouhani را باید در زرف زمانی خود کرد.فروش نفت ایران از روزی 2 ملیون بریل، تا سال 1392 به روزی 900 هزار بریل تعریح یافت. بر اساس قانونی که روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، صادرات نفت ایران باید به صفر برسد و در صورت آغاز مذاکرات، شروع نمی شود. متن این قانون موجود است. او ذاتاً شرایط امروز را با شرایط زمانی که قطعنامه های شورای امنیت سازمان جمهوری اسلامی ایران معتبر بود مقایسه کرد. اگرچه سختگیری در صادرات نفت ایران در دوره ریاست جمهوری ترامپ قابل مقایسه با دوران ریاست جمهوری بایدن نیست، اما دلیل آن این است که بر اساس آمار تولید نفت کشورهای عضو اوپک، تولید نفت ایران در ماه های پایانی دولت روحانی افزایش یافته است. 23302سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز