تحویل ۲۱ هزار تن چغندر قند به کارخانه قند قزوین 

۲۳:۳۰ – ۰۸ آذر ۱۴۰۱ ۲۳:۳۰ – ۰۸ آذر ۱۴۰۱   راه انجام معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی قزوین  گفت: تا کنون ۲۱ هزار تن چغندر قند در استان برداشت و به کارخانه قند تحویل داده شده است و  کار حسابرسی از سوی صاحبان کارخانه قند بعد از فصل برداشت و پایان تحویل گیری چغند قند انجام و مطالبات به حساب کشاورزان واریز می‌شود. وی افزود: در دهه ۸۰، ۱۰ هزار هکتار از اراضی به زیر کشت چغندر می‌رفت که به علت مسائل اقتصادی، هزینه برداشت و حمایت نکردن کارخانه داران این میزان به ۵۵۰ هکتار کاهش یافته است. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی قزوین گفت: در برنامه ۵ ساله در نظر داریم تا میزان تولید چغند قند را به ۳۰۰ هزار تن برسانیم.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8295812/تحویل-۲۱-هزار-تن-چغندر-قند-به-کارخانه-قند-قزوین 
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8295812/تحویل-۲۱-هزار-تن-چغندر-قند-به-کارخانه-قند-قزوین