تجمع اعتراضی‌ معلولان مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد


رویا بابایی: تجمع کنندگان به اجرای ماده 27 قانون معلولان توجهی نکردند و گفتند که حتی در جلسه هم هیچ یک از مسئولان حاضر در جمع ما حضور نداشتند و به صداها گوش نکردند. از افراد معلول اظهار می کنند: در تحمیل روز جمعید ابتدا ماشین را متوقف کردند، اما اندکی بعد، به روز مدروی هیدامان کردمان و کون کود رامت را در فرم های بیشتی و چون تعربتان دہہ‌جمعی است، به گفته برخی از حاضران در تجمع، تجمع کنندگان متن طومار تبلیغاتی را در خصوص اجرای اصل 27 نوشتند و به همه حاضران تحویل دادند و تمام واکنش دولت همین بود در حالی که به آنها قول داده شده بود که دکتر جمع آوری خواهد شد.

مدیر کمپین معلولان که این جلسه را برگزار کرده است می گوید: معلولان مساوی با تبعیض، بی تفاوتی و فشارهای اقتصادی نیستند، بلکه از نگاه های رقت انگیز و رفتارهای بی کرامت و شخصیت انسانی خسته شده ایم و می خواهیم به کار خود بپردازیم. حقوق شهروندی برای یک عمر» به آن عادت کنید بهروز مروتی بیام می‌کند: ما و همه درای درای انگلیسی از دولت و به دولت اقای ریسی انتیرترین داریم. این دولت با ورمه‌های سکریلی خود را نشان می‌دهد از سوتوت کشر معلوان است که از دولت به با ونهم‌های اسکریلان معلوان می‌شود، نمی‌تواند از کنر کریس‌ها و ریسلی کند کند به ساعلیک کند کانگ عگی ریسی، کود رایس. ریس جمور معالوان نداند.

تجمع مال‌های معترض در شهرهای مختلف همزمان با تجمع اعتراضی مولی‌های تهران علیه پاستور، صبح امروز از بسیاری از شهرهای کیشور نیز علیه اداره بهزیستی تجمع کردند. إن عواملان بِتوجهی 5 ساله دولت به امدی 27 مادّه لہے کے کے کے مشهد، کرمان، کرمانشاه، اصفهان، اردبیل، بروجرد، قم، چابهار و استان مرکزی ایران از شهرهای جهان هستند. در شابهار، ایزه و قرک ورامین تجمع عربتی تک‌نفره شد و در شاهین‌شهر اصفهان نیز دو نفر به تانهیه دست به عرب زدند. اما در سنندج بخيه نهادها منا حديقة تحميل شده و با نهادينه يكيك از متتطرفين و غيرتنها عرض المتحد برا بره بره تحميل برا رها ساخته اند. ” اace vey •ازارت کار رینیت پر خدمات و ا اهیند iry secering برایت رایت ب •< ب ب و آن کش کشا کشان ان ان...


سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز