بیش از هزار آهنگ مجوز گرفتند/ جزییات


به روابوت خبر انلاین، امار موسیقی ها استدره دفتر موسیقی منزیلت فرهان و رشدا اسلامی در هوزای عجرهای سکه ای، البوم و تکانگ تیی سه مه پیمه سال 1402 منتشر شد. در سومین ماه از سال اول 1402 تعداد 292 اجرای صحنه ای به تصویب رسید و تعداد قسط های این برنامه ها به 776 اجرا در کشور رسید. در مدت مذکور 70 آلبوم موسیقی منتشر شده و برای 940 تک آهنگ و سه آلبوم ویدئویی مجوز انتشار صادر شده است. حضور رسمی 2 گروه موسیقی ایرانی در خارج از کشور و همچنین صدور مجوز انتشار 42 عنوان کتاب مانند سایر اقدامات. در سه ماه پیمه سال جریی در بکس استبرین و عندیں موزودی کنتری و تعریف اوودی و کامے اے سدایہ سادریہ است، 18 مجوز صادر شده است.سورس و منبع خبر
زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز