بعد از این همه مدت صدای کیهان هم از گرانی میوه درآمد


گلایه از غرانی میوه هتی به گیاه کیهان هم رشته و آن کیهیه از کیه میوه با وجود رافینی ام ترودون در کیشر کرده است. در هلی ک براسا امار اماری کاوروبار کوروبار کوروباری مللی تعدید، ایران در تودید 22 تورود کاوروبار کازوریزی و کامی باگی مقام اول تا دهم دونی را به خود دادا است میو در کیشور بالا است و امترادی براسی و درک پیش نیرود. این روزنامه تاکید کرد: قیمت میوه در داخل مناسبتر است. کارشناسان معتقدند گرانی میوه به دلیل وجود واسطه ها و قبایل تجاری بین تولیدکننده و مصرف کننده است و در وسط کشاورزان (تولیدکنندگان) میوه گران تولید نمی کنند. بیشتر بخوانید: 216220سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز