برگزاری مراسم قرعه کشی ۱۱۰ قطعه زمین در استان چهارمحال وبختیاری


حسینعلی مقصودودی در این مراسم قرعه کشی افزود: 2 هزار و 900 نفر در طرح جوانان ثبت نام کرده اند که از این تعداد 420 نفر پرداخت و واجد شرایط هستند. وی افزود: بر این اساس روز یکشنبه ۱۱۰ قطعه زمین رایگان به قید قرعه به متقاضیان واجد شرایط اعطا می شود و این افراد می توانند از روز دوشنبه روند ساخت و ساز را آغاز و از طرح ملی توسعه مسکن بهره مند شوند. وی توضیح کرد: تباگ کرعه کشی 56 قطعه در شهر بروجان، 21 قطعه در شهر سامان، هشت قطعه در شهرستان هفشجان، هفت قطعه در شهرستان فرخشهر، پنج قطعه در شهرستان غرو، سه قطعه در شهرستان شهر شلمزار چهار قطعه در شهر یانچشمه و در شهرهای نقنه و یانکشمه هر كادام سه تطاقة كرهكشی و به امنتیکتان وازوگ می‌شود. مدیر راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این زمین ها به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، یادآور شد: البته طبق قانون هزینه آماده سازی زمین ها از متقاضیان اخذ می شود و این هزینه ها پس از تسویه کامل، سند رسمی زمین به نام فرد فرد تسویه زدی می‌شود. مقصودی ادامه داد: متراژ زمین بین 160 تا 170 متر است و ارزش زمین نباید بیش از یک میلیارد و 100 میلیون تومان باشد زیرا در غیر این صورت باید زمین بین 2 متقاضی تقسیم شود. עשלני אסטן קאחרמהל بختیاری بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد که در 43 شهر و بیش از 850 روستا و شهرستان زندگی می کنند. 46سورس و منبع خبر