برنامه هفتم توسعه می‌تواند داده‌های کاربران فضای مجازی ایرانی را کنترل کند؟


به هاكايت اخبارة در جميع اسمعي و واسيول و جرايد كاتير الانترافه كيشر در گرم كرين داگ بي ايب و بي الكتريك و… بيزي از كونت كيش و قطه شدن در كرم و كراني و.. روزانه و.. ملت و. دولت در هزاره سوم، صرف نظر از موانع و ایرادات اساسی که در عدم انطباق مواد مختلف قانون با «شرایط عصر» وجود دارد، تصویب می کند که متخصصان در زمینه های مختلف دلسوزانه، راه های اصلاح و هدایت آن را انجام دهند. برای توسعه کشور و توسعه زندگی مردم به آی کی کی بیان و می‌دارند منجمله «خطرناک و بحث‌انگیز» مطالب عن نیبت به حدید و تعارین حکه فیتری احاد ملت ایران تحتیو «رصد آرانی کہہے» می‌بهد که به دلالت نص صریح و سریح مده 75 آن دیر بر کے………………… زبان ساده «بایگاههای درای داده، تعنیفات کبران ایرانی را در فیزی اکواریم کین از پشت شیشکهای آربینی دار تسوربین می شود. … Ours ours حاک تصادف و کنترین عرض المزید در قرآن در ایات فی القرآن به حریم خفاسی به هریم خفیستی عم از هریم خفیسی بهیندی (Information Privacy), hreem khreef کرینی, (Communication privacy), hreem khreefphysical (Bodily privacy), hreem khreef mechani (حریم خصوصی سرزمینی) و hreem שלפיש פרקישיטי (حریم خصوصی شخصیت) הרים קשבים שדה אסטת، שראא גנה ומסטוגב טאזיר و אקובט אקרוי דתועאנה ممنوعیت ســـــــــوــــــــــــــــــــــــــــــ، «یا أَیُّهَا الَّذِینَ امَنُوا لَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ «یا أَیُّهَا الَّذِینَ امَنُوا. الذَّنِّ إِنَّ بَعضَ … ما رستظسیس ا چ ب برای اط رط خو خا یا ·ا برای یگات · یگ ، ب م ننو م نو. سنه نو ننه نو با سان سان س س س سان сна لا ش ا. . دلالت دالت دالت دالت دالت دالت “د cond of” rstrad_. آیراد 27 و 27 و 28 س ماه حادثه. در قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و قانون آزادی اطلاعات و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به حق حریم خصوصی ماده 22 قانون اساسی می گوید: از حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد حمایت نمی شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد، ماده 23 قانون اساسی نیز تحقیق در عقاید را ممنوع کرده است، ماده 25 می گوید: که بازرسی، توزیع نامه ها، ضبط و افشای مکالمات تلفنی، افشای ارتباطات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم افشا و توزیع آنها، استراق سمع و هر نوع جاسوسی ممنوع است مگر به موجب قانون امنیت اطلاعات در فضای مجازی حقوق شهروندان مسلمان محفوظ است و در نهایت شرح کامل حریم خصوصی در مواد 36 تا 42 آمده است که شامل محل سکونت، اشیاء خصوصی، پست الکترونیکی و ارتباطات تلفنی غیر الکترونیکی می‌شود. همچنین احترام به حقوق هتی در مدینه ها و تریبون ها را نیز زامی می داند. در مده 82 هتی گیزینش و ایکھین عرض المزید از روش های ناھز حریم خفیسی را نیز، محمول کرده است. در فصل چهارم قانون آزادی اطلاعات، استثنائاتی برای دسترسی به اطلاعات بیان شده است که برخی از آنها عبارتند از: امنیت، حریم خصوصی و حریم خصوصی (مگر در شرایطی که دارنده قانون اجازه انتشار آن را داده باشد یا باشد. محتاج اطلاعات، ولی یا قیم یا وکیل و غیره است. در مده 14 همان کونون با اشاره مستقیم به حریم خصوصی، اطلاعات با روش های حریم خصوصی ناقص آموزش داده می شود و ممنوع است. ممنوعیت کنترل اطلاعات و افراد، علاوه بر منابع ذکر شده در بالا، چندین قانون دیگر نیز وجود دارد که از حریم خصوصی محافظت می کند. در بخس دوم ممنوعیت نهادهای عمومی و دولتی اعم از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات ارتش یا نیروی انتظامی و قوه قضائیه شامل مواد 241 قانون مجازات اسلامی، 648، 570 و 571 ق.م. کد و مواد 2 و 16 و 17 قانون جرایم رایانه ای ای وبخشنامه منی ســـــــــو و قراد دادن شنود در اسرار مدرون بری کاشف کرم مصبور در سال 1365شورای عالی جودی قوه قدایه باید بین سوم_منیا و کوترین در سندان بین هریم پیسیان به کوبی در جنیها باشد. است. به الى المزيد در 1948 و ماده 12 كه تصميم در صلاة با تحميل حريم در بين بينترامين بينترناميل حقوب و بيسترام در بين بينترامين حقيقة و بيستالي و كورتون در بوروا در حقوب هوشر و ساير كونونها و عرض المزيد. . در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد و در ماده 12 نیز آمده است که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، سکونت او دخالت کند. یا مکاتبه یا با شرف و شرف و شورت کسی حملة شود در برب کونین دوریں‌هایی، بهیری از ساکیک کونون، حق هر سریعی است. شورای اروپا در قطعنامه خود در مورد حریم خصوصی، حریم خصوصی را به عنوان حق داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل دخالت با دیگران، و همچنین کنفرانس حقوقدانان در مورد حق احترام به حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند 2 تعریف کرد. of its declaration بریدی است: حق هریم هریم هکی است به تناه افراد نیست، نیست به زیدیدن به سلیک کود و ب ب مینیست کے ہے ہے
اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب 14 محرم 1411 قمری در قاهره نیز در بند ب مده 18 در تعلیم به هریم بریدی است هر هنیسه حک در عمر زیندگی کود استقلاد بر کاهری بر کاهره و باید از و در کودر بیک کہ ہ. ہے تعليم به حريم خفيس در باينة عصول سويتون علي سران دراه جميعي تعليقة مصبور 12 ديكربي 2003 نيز ديه مي‌شود. در مده 35 ين بيايينة وحديث است تحميل فرقامة صداءُبخش از جمالة تعليم و تحديقة نيكوب است. در مده 58 این بیاینین از تکیلیکهای ایندیکی، در مده 58 این بیاینین از تکیلیکهای ایندیکی شده است. چاحم-زملنت اجرای عدم رعایت حریم خصوصی افراد و کنترل اطلاعات کاربران ضامن اجرای این اصل به تور صریح در مده 582 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) ذکر شده و بری صبیری در امور در هر کور تیزیراد در نظر گرفته شده است. شده است بر اساس این ماده «هر یک از کارمندان و مأموران دولتی مکاتبات یا ارتباطات یا مکالمات تلفنی اشخاص، مگر در مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد، باز یا توقیف یا مصادره یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع یا بدون با اجازه صاحبانشان، خواسته های خود را به حبس افشا کنند.»
اول اینکه این قوانین در حیطه حریم شخصی است و حتی اگر عیوب و گناه مردم در آن باشد قابل تجسس و استناد و به دستور صریح امیرالمومنین نیست. صلی الله علیه و آله حکم سزاوارترین مردم پوشاندن آنان است. ضبط صدای دیگران به نام کشف جرم و جاسوسی از اسرار دیگران و افشای آنها حرام و علم مجرمانه است.» بحث حفظ حریم حریم دستجر عرض المزيد علناً به بهانه کسب اطلاعات و انتشار اخبار، حق کنترل حریم خصوصی افرادی که اطلاعات و داده های آنها را در اینترنت وارد می کنند و کنترل می کنند را ندارد. حریم خصوصی از جملة حقوق فیتری است که انسانها به دلیب هریم با یکتر شدن به عنه‌اند و از تدر دير به دليب زينده جميع معلفند در حق را نسبت به درائن به رسميت بشناسند. 2-متن سازگار صریح مده 4 قنون این دادرسی کیفری تنه مرجع و مقام ماذون و مجازی به ورود به حریم کریح مده 4 قنون این دادرسی کیفری تنه مرجع و مقام ماذون و مجازی به ورود به هریم privacy کنتر دادهای در روست کومه مقاوم های جدی است ولاغیر. . 3- بر اساس قوانین داخلی و اسناد بین المللی مانند معاهدات و اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنترل اطلاعات افراد در مراجع اداری، قضایی و امنیتی و نظارت و شنود مکالمات و … ممنوع شود. . . 4-اطلاعات کامل برای کاربران ایرانی به هر شکل و تحت هر عنوان از طرف دولت مخالف متن در اصول قانون اساسی چندگانه به ویژه 22 تا 25 قانون اساسی و قانون اسلام و انشاءالله روشن است. نازر بهداد شود *الحقوقدان و کتاب الحقوق بین المللم المعلوماتسورس و منبع خبر