برنامه ریزی ظرفیت‌های کشاورزی در کرمانشاه

بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه که با حضور سرپرست معاونت برنامه ریزی شرکت بازرگانی دولتی ایران و رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد، گفت : استان کرمانشاه از منابع آبی مناسب، زمین حاصلخیز، آب و هوای معتدل و چهارفصل برخوردار است، ولی متأسفانه طی این سال‌ها از این پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها برای تولید بهتر و اشتغال بیشتر به خوبی استفاده نشده است.
وی بر ضرورت استفاده از افراد متخصص در تدوین و اجرای برنامه‌های حوزه کشاورزی تاکید کرد، افزود: نیرو‌های متخصص و توانمند سرمایه هر مجموعه محسوب می‌شوند و باید فارغ از دسته بندی‌های سیاسی از ایده‌ها و طرح‌های آن‌ها برای توسعه استان کرمانشاه استفاده کرد.
استاندار کرمانشاه رعایت الگوی کشت را در درازمدت به سود کشاورزان استان دانست و تصریح کرد: مجموعه جهاد کشاورزی باید با برقراری یک ارتباط مناسب و مداوم و حمایت به موقع و صحیح، کشاورزان را به مشارکت در برنامه‌های توسعه‌ای تشویق کند.
امیری مقدم بیان کرد: برخی از افراد فرصت طلب با سو استفاده از تسهیلات دولتی و صرف آن در جا‌های دیگر برای خود ثروت فراوان نامشروع به هم زده‌اند که این اتفاق بسیار بد ناشی از ضعف نظارت‌ها بوده است.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8303568/برنامه-ریزی-ظرفیت‌های-کشاورزی-در-کرمانشاه
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8303568/برنامه-ریزی-ظرفیت‌های-کشاورزی-در-کرمانشاه