ببینید | یک قانون جالب؛ راهکار کاربردی برای درد زانو روی پله!

دکتر مجید حیدریان متخصص درد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به رعایت قانون می افزاید: دوستان خوب و بد دوستان دوستان خوبی برای بالا و پایین رفتن از پله ها هستند که یکی از ما knees hurts: با دوست خوب YA پایی که درد نمی‌کند روی پله‌ها کادم می‌گیدیم. اما برعکس، وقتی می خواهیم پایی بخوریم، اول می خواهیم آن را بخوریم.سورس و منبع خبر