ببینید | گاف جنجالی روی آنتن صداوسیما؛ آمنه سادات ذبیح‌پور نقشه جهان را با یک کلمه عوض کرد!

ابراحمی ریسی، رئیس جمهوری، به دعوت رسمی روسای کورای کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، سوبه سه‌شنبه عازم سفری سه روزه به آن سه کیشر شد. در این سفر که امنه سادات ذبیح به را تحمیل او را می کرد و در روبوت اسعلی خود بری سداوسیم، که در کنیا را سرک اسیای کرد کرد در این سفر که امنه سادات ذبیح را کریک راازه شرک عسیا کرد. جالب است که در روبوت با کاف ترکیوی در کانال سداوسیما هم شد منبع: خبرگزاری صدا و سیماسورس و منبع خبر