ببینید | کارشناس سعودی: می‌خواهیم مشکلات با ایران را حل کنیم اما آمریکا فتنه‌انگیزی می‌کند!

کارشناس ساودی گفت: می‌بهای کردیل با ایران را کینیم، نکاند امیریک‌ا فتنه‌انگیزی نکند. وقتی از آمریکا خواستیم جواب بدهد، کاری نکرد، امروز به دنبال صلح با ایران و کاهش تنش هستیم، آمریکا اقدامات مشکوکی انجام می دهد، آمریکا امپراتوری جنگی است و بدون جنگ نمی تواند دوام بیاورد.سورس و منبع خبر