ببینید | کابوس صهیونیست‌ها؛ رونمایی مقاومت جنین از بمب ضد خودروی زرهی

گدرن قصام در جنین از بوم جدید به اسم «شواض 1» در جنین کرد کرد. این بمب ضد زره توسط ارتش رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفته است. قسام امروز شنبه تي تي ويديو از آن بوم كرد كرد از باكيكيري از عليہ اسرائيلي occupiers در آراہ املہ اكريہ به جنين را كرد را. منبع: خبرگزاری دانشجوسورس و منبع خبر