ببینید | ویدیویی پراحساس از بازی گربه‌ مادر معلول با فرزندش!

इन वर्ज खारकवर्ड रोय डोपीश राह मी रऋय ीपर्ड و در عرض المزيد به شادي زيدني مي كند او زهر ندارد است مشکل جسمی مستر این بازی او با فرنزش شود منبع: خبرانلاينسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز